Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax לא קיים מאז גרסה 2.6.0! השתמשו ב wp_doing_ajax() במקום. in /home/removalasbestosc/public_html/wp-includes/functions.php on line 4777
שאלות ותשובות - סוקר אסבסט - מחייב בביצוע סקר לעבודות פינוי אסבסט

שאלות ותשובות

מה הדרך הכי טובה להסיר את האיום של חשיפה לאסבסט וההשפעות הבריאותיות המסוכנים שלה?

להסיר את כל האסבסט מהמקום.

מתי הסרת אסבסט נדרשת בדרך כלל?

לפני בניין ישן נהרס, לפני כל שיפוץ שכאשר חומרים המכילים אסבסט פגומים.

אז מה תפקידו של המפנה?

להעריך את מה שנדרש להסרה, לבצע את עבודת הפינוי והסילוק של החומרים המסוכנים בצורה הנדרשת והבטוחה.